Kad publicēts: 2020.2.10

Upesleju sākumskola

Atbalsts skolēnam.
Nodrošināta mācību iestādes materiāli tehniskā bāze skolēna attīstībai – modernas tehnoloģijas klasēs, sāls istaba profilaktiskai veselībai, izcili aprīkoti logopēda, speciālā pedagoga, psihologa kabineti, aktu un sporta zāle pasākumiem.
Cenu piedāvājuma uzzināšana
Ziņojums ir nosūtīts. Drīzumā ar jums sazināsimies.