Kad publicēts: 2021.4.3

Upesleju sākumskola

Bērnu pieteikšana uzņemšanai Upesleju sākumskolā 2021./2022. mācību gada 1. klasē tiek organizēta no 2021. gada 1. marta līdz 31. maijam saskaņā ar Stopiņu novada domes 25.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/17 "Kārtība bērnu uzņemšanai pirmajā klasē Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs".
Bērnu pieteikšana uzņemšanai 2021./2022. mācību gada 2. - 4. klasē tiek organizēta no 2021. gada 1. marta līdz 31. augustam.

Bērnu mācībām Upesleju sākumskolā var pieteikt elektroniski (elektroniskais dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Ministru Kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām), nosūtot iesniegumu (pieejams mājaslapā www.upeslejuskola.lv) uz e-pastu: skola@upeslejuskola.lv vai, iepriekš vienojoties pa tālruni 26523700, Upesleju sākumskolas lietvedībā.
Cenu piedāvājuma uzzināšana
Ziņojums ir nosūtīts. Drīzumā ar jums sazināsimies.