Kad publicēts: 2020.4.9

Upesleju sākumskola

Izglītības programmas.
Upesleju sākumskola īsteno šādas licencētas izglītības programmas:
1. Pamatizglītības programma (kods 21011111);
2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (kods 21015411);
4. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
5. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611);
6. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811);
7. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 01015911)
Cenu piedāvājuma uzzināšana
Ziņojums ir nosūtīts. Drīzumā ar jums sazināsimies.